10
O
Over
11
NL
Publicatie
13
M
Map
1
Cf
CIAP + FLACC
2
D
De Domijnen
7
Z
Z33
0
C
Calendar
4
M
Marres
5
E
Espace 251 Nord
6
B
Bonnefanten
3
Be
Bureau Europa
8
S
Schunck
9
J
Jan van Eyck Academie
57
E
58
L
59
E
60
M
61
E
62
N
63
T
64
S

Over

ELEMENTS is een reeks programma’s, kunst- en designtentoonstellingen die plaatsvindt in 2021. Het project schetst een nieuwe materiële kaart van de Euregio, met behulp van de samenwerkende kunst- en culturele instellingen in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Luik. ELEMENTS neemt de materiële component van de Euregio als uitgangspunt om de artistieke prestaties van de regio, heden en verleden, in een conceptueel kader te plaatsen.

De Euregio prijst zich rijk met een levendige reeks kunstmusea en instituten. Elk van deze heeft een specifiek DNA en imago, maar de ambitie is ontstaan om ze gezamenlijk en complementair te ontwikkelen tot een breder, meer samenhangend verhaal. Het ELEMENTS project creëert een kader waarbinnen dat verhaal zijn eerste grootschalige interpretatie en realisatie kan ondergaan.

Binnen dit project kiest elk instituut een element om te verkennen in een tentoonstelling of ander publiek programma. De breedheid van het thema is een van de sterke punten: het betekent dat elk instituut trouw kan zijn aan zijn eigen identiteit en tegelijkertijd de verbinding met anderen kan tonen. Een publicatie zal alle projecten weergeven, en tevens een nieuwe kritische laag toevoegen. Zo wordt elke deelnemer ook een element van het project. ELEMENTS zal laten zien dat het geheel meer is dan de som der delen.

ELEMENTS biedt alle partners een uitgesproken kans om samen te werken, de eigenheid en de gemeenschappelijkheid van de stad/regio van het instituut (met andere woorden, het culturele, historische, sociale, politieke, economische, demografische DNA) te verkennen, en om - in deze context - voor een breder (inter)nationaal publiek de interessante diversiteit van de kunstinstellingen in de Euregio te benadrukken. ELEMENTS 2021 is een pilot, met het doel om een duurzame samenwerking aan te gaan.